Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Liikevaihto ja myynti

Tecnotreen tilikauden liikevaihto oli 52,8 miljoonaa euroa (47,0) eli 12,4 % suurempi edellisvuoteen verrattuna. Tavara- ja palvelutoimituksien liikevaihto kasvoi 10,3 miljoonaa euroa ja ylläpitotoimitusten liikevaihto laski 4,5 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevaihtoon sisältyivät 0,2 miljoonan euron suuruiset negatiiviset (-0,2 miljoonan) kurssierot, jotka johtuivat lähinnä dollarin heikentymisestä euroon nähden. 

Tilauskanta tilikauden lopussa oli 32,1 (25,5) miljoonaa euroa

Liikevaihtoa ja myyntiä on kuvattu myös kohdassa ”Maantieteelliset alueet”.

Liikevaihdon erittely, M€
  2020 2019 2020, % 2019, %
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista 24,7 29,2 46,8 % 62,2 %
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista 28,2 17,9 53,5 % 38,1 %
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -0,2 -0,2 -0,3 % -0,3 %
Yhteensä 52,8 47,0 100 % 100 %
         
Liikevaihto markkina-alueittain, M€
  2020 2019 2020, % 2019, %
Eurooppa & Amerikka 11,0 14,9 20,8 % 32,0 %
MEA & APAC 41,8 32,1 79,2 % 68,0 %
Yhteensä 52,8 47,0 100 % 100 %
         
Konsernin tilauskanta, M€
  2020 2019 2020, % 2019, %
Eurooppa & Amerikka 4,0 5,6 12,5 % 22,0 %
MEA & APAC 28,1 19,9 87,5 % 78,0 %
Yhteensä 32,1 25,5 100 % 100 %