Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Osakkeenomistajat

Tecnotreellä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Tecnotreen osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiön kaupankäyntitunnus on TEM1V. Yhtiön osakkeista 99,98 prosenttia on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin oikeuttavat arvopaperit yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä tarkemmin määrätyin edellytyksin.

Tecnotreellä oli 31.12.2020 yhteensä 7 660 arvo-osuusjärjestelmään merkittyä osakkeen omistajaa.

Kymmenen suurimman osakkkenomistajan hallussa oli 31.12.2020 yhteensä 76,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Tecnotreen osakkeista oli 31.12.2020 ulkomaisessa omistuksessa 63,7 prosenttia.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamien Tecnotreen osakkeiden yhteismäärä 31.12.2020 oli 93 126 992 kappaletta, joka sisältää henkilöiden omat, lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Näiden osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä oli 33,9 prosenttia. Tecnotreen johtoryhmä (pl. toimitusjohtaja) ja lähipiiri omisti 31.12.2020 yhtiön osakkeita 955 556 kappaletta.

Omistusjakauma sektoreittain
  Osakkeita, kpl %
Yritykset 31 461 161 11,5 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11 811 833 4,3 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6 360 0,0 %
Kotitaloudet yhteensä 56 271 102 20,5 %
Ulkomaiset omistajat ja hallintarekisterissä 175 040 372 63,7 %
Yhteensä 274 590 828 100 %
Yhteistilillä 37 600 0,0 %
Liikkeeseen laskettu määrä 274 628 428 100 %
Suurimmat omistajat
Yhtiön 10 suurinta omistajaa Osakkeita, kpl % osakkeista ja äänistä
Fitzroy Investments Limited 74 000 000 26,9 %
Euroclear Bank Sa/Nv 51 221 000 18,7 %
Viking Acquisitions Corp. 29 353 295 10,7 %
Ravichander Padma 14 197 303 5,2 %
Tecnotree Oyj 10 941 667 4,0 %
Hammaren & Co Oy Ab 8 803 480 3,2 %
The Orange Company Oy 6 000 000 2,2 %
Kaleva Mutual Insurance Company 5 500 000 2,0 %
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 397 870 2,0 %
Nieminen Jorma Juhani 5 363 248 2,0 %
Yhteensä 210 777 863 76,8 %
Omistusmääräjakauma
Osakkeita, kpl Omistuksia % Osakemäärä, kpl %
1–500 3 059 39,9 % 624 376 0,2 %
501–1 000 1 222 16,0 % 1 005 726 0,4 %
1 001–5 000 2 125 27,7 % 5 506 177 2,0 %
5 001–10 000 559 7,3 % 4 323 817 1,6 %
10 001–50 000 546 7,1 % 11 419 733 4,2 %
50 001–100 000 68 0,9 % 5 119 567 1,9 %
100 001–500 000 50 0,7 % 8 985 247 3,3 %
> 500 000 31 0,4 % 237 606 185 86,5 %
Yhteistilillä     37 600 0,0 %
Yhteensä 7 660 100 % 274 628 428 100 %