Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Rahoitus, rahavirta ja tase

Tecnotreen käyttöpääoma kasvoi tilikauden aikana 8,1 miljoonalla eurolla (kasvoi 6,4 miljoonalla eurolla).

Käyttöpääoman muutos (lisäys-/vähennys+), M€
  2020 2019
Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) -8,6 -6,4
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 0 0,1
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 0,5 -0,2
Käyttöpääoman muutos yhteensä (lisäys(+)/vähennys(-)) -8,1 -6,4

Projektien tuloutukset kirjataan muihin saataviin ja kun sopimuksen mukaan asiakasta voidaan laskuttaa, saatavat siirretään myyntisaataviin.

Tecnotreen rahavarat vuoden lopussa olivat 8,0 (3,4) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 7,0 (0,1) miljoonaa euroa positiivinen. Tilikauden rahavarojen muutos oli 4,7 miljoonaa euroa positiivinen.

Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 50,6 miljoonaa euroa (36,8). Bruttoinvestoinnit tilikaudella oli 3,6 (3,4) miljoonaa euroa eli 6,9% (7,1%) liikevaihdosta. Korollinen vieras pääoma oli 13,4 (14,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 39,3% (10,1%). Omaan pääomaan on tilikaudella syntynyt 0,5 (-0,5) miljoonan euronsuuruinen negatiivinen muuntoero johtuen pääosin Intian rupiasta (INR).