Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut

Konsernin tuloslaskelma
  2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, M€ 52,8 47,0 41,9 55,1 60,1
muutos % 12,4 12,2 -23,9 -8,3 -21,4
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 19,3 13,0 5,9 9,8 1,2
% liikevaihdosta 36,5 27,6 14,0 17,8 2,1
Liiketulos, M€ 18,6 14,4 5,3 -8,0 -10,1
% liikevaihdosta 35,3 30,6 12,6 -14,5 -16,8
Tulos ennen veroja, M€ 15,9 11,8 4,4 -10,5 -5,6
% liikevaihdosta 30,1 25,0 10,6 -19,1 -9,4
Oikaistu tilikauden tulos ² 14,2 6,3 0,1 2,3 -4,2
% liikevaihdosta 27,0 13,4 0,2 4,1 -7,0
Tilikauden tulos, M€ 13,6 7,7 -0,5 -15,5 -6,3
% liikevaihdosta 25,7 16,4 -1,2 -28,1 -10,5
           
Konsernin tase
  2020 2019 2018 2017 2016
Pitkäaikaiset varat, M€ 7,3 6,8 3,0 3,6 22,4
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus, M€ 0,0 0,0 0,1 0,5 0,9
Myynti- ja muut saamiset, M€ 35,3 26,7 21,3 25,5 33,0
Sijoitukset ja rahavarat, M€ 8,0 3,4 4,2 2,3 3,5
Oma pääoma, M€ 19,9 3,6 -6,5 -6,1 10,7
Vieras pääoma          
Pitkäaikainen vieras pääoma, M€ 18,8 21,8 18,3 24,2 32,8
Lyhytaikainen vieras pääoma, M€ 12,0 11,5 16,7 13,7 16,3
Taseen loppusumma, M€ 50,6 36,8 28,6 31,8 59,8
           
Taloudelliset tunnusluvut
  2020 2019 2018 2017 2016
Oman pääoman tuotto (ROE), % 96,8        
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 87,3 105,4 54,0    
Omavaraisuusaste, % 39,3 9,9 -22,8 -19,1 17,9
Nettovelkaantumisaste, % 27,1 292,2     195,6
Investoinnit, M€ 3,6 3,4 0,0 0,2 0,3
% liikevaihdosta 6,9 7,1 0,0 0,5 0,5
Tuotekehittämismenot, M€ 3,6 3,3 5,3 6,0 6,5
% liikevaihdosta 6,9 7,0 0,0 10,8 10,8
% kokonaiskuluista (liiketulokseen sisältyvät) 13,0 9,6 8,3 9,4 9,2
Tilauskanta, M€ 32,1 25,5 21,1 26,2 24,9
Henkilöstö keskimäärin 637 554 604 727 895
Henkilöstö kauden lopussa 659 600 543 666 818
           
 
Osakekohtaiset tunnusluvut
  2020 2019 2018 2017 2016
Osakekohtainen tulos, € (laimentamaton) 0,05 0,03 0,00 -0,13 -0,05
Osakekohtainen tulos, € (laimennusvaikutuksella oikaistu) 0,05 0,03 0,00 -0,13 -0,05
Osakekohtainen oma pääoma, € 0,01 0,01 -0,04 -0,05 0,09
Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl 247 628 247 628 175 183 122 628 122 628
Osakemäärä keskimäärin tilikaudella, 1000 kpl 270 293 235 295 136 559 122 628 122 628
Omien osakkeiden määrä kauden alussa, 1000 kpl          
Omien osakkeiden luovutus, 1000 kpl          
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa, 1000 kpl 10 942 0 0 0 0
Osakkeen kurssikehitys, €          
Keskikurssi 0,34 0,09 0,07 0,09 0,11
Alin 0,11 0,05 0,04 0,07 0,09
Ylin 0,90 0,24 0,11 0,13 0,17
Osakkeen kurssi vuoden lopussa, € 0,70 0,17 0,05 0,07 0,10
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa, M€ 42,1 42,1 8,1 8,6 12,2
Osakevaihto, milj. kpl 18,3 18,3 48,2 63,3 29,7
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 29,9 7,4 28,0 51,6 24,3
Osakevaihto, M€ 35,5 2,1 4,3 5,5 3,5
Osakekohtainen osinko, € ³          
Osinko/tulos, %          
Efektiivinen osinkotuotto, %          
Hinta/voittosuhde, (P/E) 13,9 5,2      
           
¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
² Oikaistu tilikauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja
³ Hallitus on ehdottanut, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Päättyneiltä tilikausilta 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 ei myöskään jaettu osinkoa.