Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Tuloskehitys

Oikaistu liiketulos oli 19,3 miljoonaa euroa (13,0) ja liiketulos oli 18,6 miljoonaa euroa (14,4). Tilikauden oikaistu tulos oli 14,2 miljoonaa euroa (6,3) ja tilikauden tulos 13,6 miljoonaa euroa (7,7). 

Neljännen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 4,3 miljoonaa euroa (4,1) ja liiketulos 4,3 miljoonaa euroa (4,1). Oikaistu viimeisen neljänneksen kauden tulos oli 4,3 miljoonaa euroa ja (2,8) ja tulos 4,3 miljoonaa euroa (2,8).

Tuotekehityskustannuksia aktivoinnit katsastuskaudella oli 3,4 (2,9) miljoonaa euroa ja neljännellä vuosineljänneksellä 0,7 (0,8) miljoonaa euroa. Tuotekehityskustannusten poistot katsastuskaudella oli 0,9 (0,0) miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä 0,3 (0,0) miljoonaa euroa.  

Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja ja kertaluonteisia eriä tilikauden aikana oli -0,2 (-0,3) miljoonaan euroa ja viimeisellä vuosineljänneksellä 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Rahoituseriin kirjattiin tilikauden aikana kurssieroa -2,5 (-2,3) miljoonaa euroa ja viimeisellä vuosineljänneksellä -0,3 (-0,8) miljoonaa euroa. Tecnotreen toiminnallista tulosta on syytä tarkastella ilman valuuttakurssivaikutusta, minkä vuoksi se on esitetty edellä olevassa laskelmassa erillisenä.

Tuloslaskelman avainluvut, M€
  2020 2019
Liikevaihto 52,8 47,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,2
Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja -34,5 -34,3
Oikaistu liiketulos ¹ 19,3 13,0
Kertaluonteiset kulut -0,7 1,4
Liiketulos 18,6 14,4
Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja -0,2 -0,3
Kurssivoitot ja tappiot -2,5 -2,3
Tuloverot -2,3 -4,0
Oikaistu kauden tulos ² 14,2 6,3
Kertaluonteiset erät -0,7 1,4
Tilikauden tulos 13,6 7,7
¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä.
² Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman kertaluonteisia eriä.

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat tilikaudella yhteensä 2,7 miljoonaa euroa nettotappiota (2,6 nettotappiota) ja ne jakaantuivat seuraavasti:

Rahoitustuotot ja -kulut, M€
  2020 2019
Korkotuotot 0,4 0,3
Valuuttakurssivoitot 3,2 0,2
Muut rahoitustuotot 0,0 0,0
Rahoitustuotot yhteensä 3,6 0,5
Korkokulut -0,5 -0,6
Valuuttakurssitappiot -5,7 -2,4
Muut rahoituskulut -0,1 -0,1
Rahoituskulut yhteensä -6,3 -3,1
Rahoituserät yhteensä -2,7 -2,6

Tilikauden verot olivat 2,3 miljoonaa euroa (4,0) ja ne muodostuivat seuraavista eristä:

Tuloslaskelman verot, M€
  2020 2019
Ulkomailla maksetut lähdeverot -2,2 -2,9
Lähdeverojaksotuksen muutos 0,6 -0,4
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot -0,3 -0,3
Muut erät -0,4 -0,4
Tuloslaskelman verot yhteensä -2,3 -4,0

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,03). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 0,07 euroa (0,01).