Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oikaistu liiketulos = Liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja
kertaluonteisia kuluja
 
 
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma (keskimäärin)
       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin)
       
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
       
Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta  
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä keskimäärin  
       
Osakekohtainen osinko = Osinko  
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
       
Osinko/tulos % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos (EPS)
       
Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma  
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
       
Nettovelkaantumisaste, %
(net gearing)
= Korolliset velat - rahavarat - korolliset lainasaamiset x 100
Oma pääoma
       
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä x
tilikauden päätöskurssi
 
 
       
Hinta/-voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi  
Osakekohtainen tulos (EPS)  
       
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko  
Tilikauden päätöskurssi