Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

14. Lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2020 2019
Lyhytaikaiset ulkoiset saamiset    
Ulkoiset myyntisaamiset 5 333 6 494
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 4 972 1 850
Projekteihin liittyvät saamiset yhteensä 10 306 8 344
     
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 533 381
Lyhytaikaiset muut saamiset 377 522
Lyhytaikaiset ulkoiset saamiset yhteensä 11 215 9 247
     
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä:    
Konsernimyyntisaamiset 21 407 13 216
Muut konsernisiirtosaamiset 525 839
Konsernin sisäiset saamiset yhteensä 21 931 14 055
     
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 33 147 23 302
     
Siirtosaamisten olennaiset erät    
Ennakkomaksut toimittajille 502 379
Muut siirtosaamiset 30 2
Yhteensä 533 381