Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

16. Oma pääoma

1 000 € 2020 2019
Osakepääoma 1.1. 1 346 1 346
Osakepääoma 31.12. 1 346 1 346
     
Ylikurssirahasto 1.1. 847 847
Ylikurssirahasto 31.12. 847 847
     
Sidottu oma pääoma yhteensä 2 193 2 193
     
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 4 999 2 090
Osakeanti 125 2 909
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 5 124 4 999
     
Edellisten tilikausien tulos 1.1. -5 967 -11 981
Laadintaperiaatteen muutokset    
Edellisten tilikausien tulos 31.12. -5 967 -11 981
     
Tilikauden tulos 8 438 6 017
     
Vapaa oma pääoma yhteensä 7 594 -965
     
Oma pääoma yhteensä 9 787 1 228
 
Tecnotreen puolivuotiskatsauksen 2015 valmistuttua todettiin, että Tecnotree Oyj:n oma pääoma oli negatiivinen. Yhtiön hallitus totesi oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden 2020 lopussa yhtiön oma pääoma oli 9 787 tuhatta euroa (1 228 tuhatta euroa).
Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely lakkasi.
Yhtiöllä oli vuoden 2020 lopussa 8 438 tuhatta euroa jakokelpoisia varoja (ei jakokelpoisia varoja vuoden 2019 lopussa). Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että emoyhtiön tilikauden voitto, 8 438 tuhatta euroa, jätetään omaan pääomaan.