Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

18. Pitkä- ja lyhytaikainen vieraspääoma

1 000 € 2020 2019
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 12 286 13 264
Lainat samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 34 34
Saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 2 792 3 455
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 326 188
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 15 439 16 941
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 978 465
Saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 661 1 109
Muut saneerausvelat, korottomat   272
Ostovelat 946 679
Siirtovelat 4 357 4 060
Muut velat 303 52
Yhteensä 7 245 6 636
     
Lyhytaikaiset velat samaan konserniin kuuluville yrityksille    
Konserniostovelat 10 550 7 465
Muut konsernisiirtovelat 7 91
Yhteensä 10 557 7 556
     
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 17 802 14 193
     
Siirtovelkojen olennaiset erät    
Muut jaksotetut henkilöstökulut 1 834 1 788
Lähdeverojaksotus (liite 8) 574 1 198
Jaksotetut agenttipalkkiot 389 667
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 348 152
Muut siirtovelat 1 212 256
Yhteensä 4 357 4 060
 
Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 12,3 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa (13,3) ja 1,0 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (0,5) velkaa sekä 2,8 miljoonaa euroa (3,5) pitkäaikaista korotonta velkaa ja 0,7 miljoonaan euroa (1,1) lyhytaikaista korotonta velkaa. Saneerausvelat yhteensä oli 16,7 miljoonaa euroa (18,6).
Saneerausohjelman mukaiset maksut erääntyvät puolivuosittain kesä- ja joulukuun lopussa. Maksuohjelman mukaan viimeiset erät maksetaan kesäkuussa 2025. Tarkat tiedot maksuohjelmasta löytyvät yrityssaneerausohjelman liitteestä 15, joka on julkaistu Tecnotree Oyj:n julkaisemassa pörssitiedotteessa 30.9.2016 otsikolla Saneerausohjelmaehdotus.
     
Ylläoleviin velkoihin sisältyy sanneerausvelkoja seuraavasti:
1 000 € 2020 2019
Tavalliset saneerausvelat, korottomat   1 109
Tavalliset saneerausvelat päävelkojalta, korottomat 3 454 3 725
Vakuudelliset saneerausvelat päävelkojalta, korolliset 7 242 7 242
Yrityskiinnitysvelat päävelkojalta, korolliset 6 023 6 487
Saneerausvelat yhteensä 16 718 18 563