Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Emoyhtiön rahoituslaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta    
Voitto/ tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 9 626 9 269
Oikaisut:    
Suunnitelman mukaiset poistot 19 259
Rahoitustuotot ja kulut 2 205 410
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua 139 -1 071
Käyttöpääoman muutos:    
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) -9 875 -8 146
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)   126
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 3 452 281
Rahoitustuotot ja -kulut -1 254 -373
Maksetut verot -1 812 -3 035
Liiketoiminnan rahavirta 2 499 -2 281
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -93  
Tuotot aineettomien tai aineellisten hyödykkeden myynnistä   2 413
Investointien rahavirta -93 2 413
     
Rahoituksen rahavirta    
Lainojen takaisinmaksut -1 845 -3 592
Osakeannista saadut maksut 125 2 909
Muut rahoituskulut    
Rahoituksen rahavirta -1 720 -684
     
Rahavarojen muutos 686 -552
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 316 868
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 1 001 316