Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Emoyhtiön tase

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Vastaavaa      
       
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet 9 19 30
Aineelliset hyödykkeet 10 89 3
Osuudet saman konsernin yrityksissä 11 8 671 8 794
Pysyvät vastaavat yhteensä   8 778 8 827
       
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus 12    
Pitkäaikaiset saamiset 13 102 258
Lyhytaikaiset saamiset 14 33 147 23 041
Rahat ja pankkisaamiset 15 1 002 316
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   34 250 23 614
Vastaavaa yhteensä   43 029 32 441
       
Vastattavaa      
       
Oma pääoma 16    
Osakepääoma   1 346 1 346
Ylikurssirahasto   847 847
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto   5 124 4 999
Edellisten tilikausien voitto/tappio   -5 967 -11 981
Tilikauden voitto/tappio   8 438 6 017
Oma pääoma yhteensä   9 787 1 228
       
Pakolliset varaukset 17    
       
Vieras pääoma      
Pitkäaikainen vieras pääoma 18 15 439 16 940
Lyhytaikainen vieras pääoma 18 17 802 14 273
Vieras pääoma yhteensä   33 241 31 213
Vastattavaa yhteensä   43 029 32 441