Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Emoyhtiön tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Liikevaihto 1 41 822 35 146
       
Liiketoiminnan muut tuotot 2 837 1 643
       
Materiaalit ja palvelut 3 -2 247 -705
Henkilöstökulut 4 -7 689 -7 840
Poistot ja arvonalentumiset 5 -19 -259
Liiketoiminnan muut kulut 6 -20 873 -18 306
Liikevoitto/(tappio)   11 831 9 679
       
Rahoitustuotot ja -kulut 7 -2 205 -410
Voitto/(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   9 626 9 269
       
Tuloverot 8 -1 188 -3 252
       
Tilikauden voitto/(tappio)   8 438 6 017