Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

4. Henkilöstökulut

1 000 €     2020 2019
Palkat ja palkkiot     -6 363 -6 953
Eläkekulut     -551 -550
Muut henkilösivukulut     -775 -338
Henkilöstökulut yhteensä     -7 689 -7 840
         
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella     2020 2019
Johto ja hallinto     10 10
Muu henkilökunta     29 30
Henkilöstö keskimäärin yhteensä     39 40
         
Johdon palkat, palkkiot, luontaisedut ja eläkkeet
1 000 € Palkat, palkkiot, luontaisedut 2020 Palkat, palkkiot, luontaisedut 2019 Lakisääteiset eläkekulut 2020 Lakisääteiset eläkekulut 2019
Padma Ravichander, toimitusjohtaja 18.4.2016 alkaen 2 584 431    
         
Hallituksen jäsenet:        
Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja 24.9.2018- 64 55    
Jyoti Desai, hallituksen varapuheenjohtaja 24.9.2018- 42 38    
Conrad Neil Phoenix 24.9.2018- 32 28    
Anders Fernander 5.9.2019- 30 9    
Markku Wilenius 10.9.2020- 9      
Kaj Hagros 15.5.2019 - 10.9.2020 20 19   5
Priyesh Ranjan 24.9.2018 - 1.7.2019   16    
Harri Koponen 2008 - 15.5.2019   23   6
Christer Sumelius 2001 - 15.5.2019   13    
Pentti Heikkinen 2009 - 15.5.2019   13   3
Yhteensä 195 646 0 14
         
Hallituksen eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä.
Toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimus, joka on tehty Suomen lakien mukaisesti. Toimitusjohtaja on itse velvollinen huolehtimaan veroistaan ja muista pakolllisista maksuista.
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Konsernilla on kannustinohjelma vuosille 2020-2022, jonka tarkoituksena on edistää siihen osallistuvien henkilöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Tecnotreen kasvustrategian ja pitkän aikavälin menestyksen kanssa. Kannustinjärjestelmä pitää sisällään ehdollisen osakepalkkio-ohjelman, joka antaa sopimusperusteiden oikeuden saada osakkeita kolmen vuoden aikana jakautuen samansuuruisiin puolivuosittain vestautuviin eriin. Lisätietoja kannustinjärjestelmästä konsernin liitetiedossa 5.