Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

6. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2020 2019
Alihankinta -1 516 -1 560
Toimistohallintoon liittyvät kulut -2 150 -2 455
Matkakulut -639 -1 018
Agenttipalkkiot -389 -658
Saamisten arvonalentumiset -199 -576
Vuokrakulut -771 -331
Ostetut ammatilliset palvelut -954 -961
Markkinointikulut -281 -435
Konsernin sisäiset liiketoiminnan muut kulut -13 973 -10 170
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -20 873 -18 164
     
Arvonalentumistappioita myyntisaamisista on kirjattu yhteensä 250 tuhatta euroa (576) sekä projekteihin liittyvistä siirtosaamisista peruutettu 50 tuhatta euroa (0).
 
Tilintarkastajien palkkiot    
Tilintarkastuspalkkiot -91 -142
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -91 -142