Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

8. Tuloverot

1 000 € 2020 2019
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -179 -240
Ulkomailla maksetut lähdeverot -995 -2 887
Lähdeverojaksotuksen muutos -14 -125
Tuloverot yhteensä -1 188 -3 252
     
Yhtiö on verotuksessaan jättänyt vähentämättä tutkimus- ja kehitysmenoja tuhatta euroa 71 282 (71 282), jotka yhtiö voi vähentää vapaasti valittavina summina määräämättömän ajanjakson kuluessa. Muut väliaikaiset vähennyskelpoiset erät ovat 14 622 (4 853) tuhatta euroa. Näistä ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia.