Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2020
1 000 € Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä
Hankintameno 1.1. 739 6 623 19 767 27 128
Kurssierot     1 113 1 113
Lisäykset     119 119
Vähennykset     -10 852 -10 852
Hankintameno 31.12. 739 6 623 10 147 17 509
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -739 -6 623 -19 598 -26 959
Kurssierot     76 76
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennukset     9 939 9 939
Tilikauden poistot     -269 -269
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -739 -6 623 -9 850 -17 212
         
Kirjanpitoarvo 31.12.2020 0 0 297 297
         
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2019
1 000 € Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja
kalusto
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 739 6 623 19 796 27 157
Kurssierot     204 204
Lisäykset     27 27
Vähennykset     -260 -260
Hankintameno 31.12. 739 6 623 19 767 27 128
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0 -6 364 -19 266 -25 630
Kurssierot     129 129
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennukset   0 0 0
Tilikauden poistot -739 -259 -461 -1 458
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -739 -6 623 -19 598 -26 959
         
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0 0 169 169