Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

21. Korolliset velat

1 000 € 2020 2019
Rahoitusleasingvelat, pitkäaikaiset 29 191
Lainat päävelkojalta, pitkäaikaiset, korolliset 12 286 13 264
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 12 316 13 455
     
Rahoitusleasingvelat, lyhytaikaiset 132 74
Lainat päävelkojalta, lyhytaikaiset, korolliset 978 465
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 1 110 539
     
Korolliset velat yhteensä 13 426 13 994
     
Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat    
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yhden vuoden kuluessa 132 148
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, 1-5 vuoden kuluessa 88 296
Yhteensä 220 444
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -59 -179
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 161 265
     
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yhden vuoden kuluessa 132 74
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, 1-5 vuoden kuluessa 29 191
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo, yhteensä 161 265
     
Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 12,3 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa (13,3) sekä 1,0 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (0,5) velkaa päävelkojalle.
Saneerausvelkojen erittely on esitetty liitetiedossa 28.