Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

17. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2020 2019
Myyntisaamiset yhteensä 13 522 15 220
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 12 287 3 049
Projekteihin liittyvät saamiset yhteensä 25 809 18 269
     
Lyhytaikaiset muut siirtosaamiset 3 097 2 926
Lyhytaikaiset muut saamiset 147 124
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä 29 053 21 320
 
Suuri osa myyntisaamisista on yhdeltä merkittävältä asiakkaalta, jotka esitetty liitetiedossa 1 sekä luottoriskikappaleessa liitetiedossa 23. Tilikaudella kirjatut arvonalentumistappiot myyntisaamisista sekä projekteihin liittyvistä siirtosaamisista on esitetty liitetiedossa 7.
 
Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 24.
 
1 000 € 2020 2019
Lyhytaikaisten muiden siirtosaamisten olennaiset erät:    
Arvonlisäverosaamiset   37
Palveluverosaamiset Intiassa (service tax) 433 1 160
Ennakkomaksut 610 479
Muut siirtosaamiset 2 054 1 249
Siirtosaamiset yhteensä 3 097 2 926