Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

22. Ostovelat ja muut velat

1 000 € 2020 2019
Pitkäaikaiset korottomat velat    
Pitkäaikaiset velat päävelkojalle - tavalliset saneerausvelat 2 792 3 454
Käyttöoikeus vuokrasopimukset 187 1 521
Verovaraukset 1 645 1 840
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 326 687
Pitkäaikaiset velat muille 591 35
Pitkäaikaiset korottomat velat yhteensä 5 542 7 537
     
Lyhytaikaiset ostovelat, varaukset ja muut velat    
Ostovelat 1 619 1 649
Siirtovelat 6 447 5 895
Muut velat 1 846 1 903
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 116 716
Tuloverovelat 473 749
Ostovelat, varaukset ja muut velat yhteensä 10 502 10 912
     
Siirtovelkoihin sisältyvät erät    
Jaksotetut henkilöstökulut 1 834 2 292
Jaksotetut agenttipalkkiot 390 667
Lähdeverovaraus 574 1 198
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 1 962 640
Muut siirtovelat * 1 688 1 099
Siirtovelat yhteensä 6 447 5 895
     
* Muut siirtovelat sisältävät muita kulujaksotuksia.
Saneerausvelkojen erittely on esitetty liitetiedossa 28.