Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

15. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2020 2019
Pitkäaikaiset saamiset    
Vuokravakuudet 509 579
Muut pitkäaikaiset saamiset 461 217
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 970 795
     
Käyttöoikeus vuokrasopimukset
Alkaen 1.1.2019 uusi IFRS standardi IFRS 16 - vuokrasopimukset korvasi IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Vuokrasopimukset, joita ei merkitä edelle mainituin ehdoin taseeseen, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan liiketoiminnan muiksi kuluiksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
     
1 000 € 2020 2019
Käyttöoikeusvuokrasopimukset    
Kirjanpitoarvo 1.1. 2 241 2 318
Muutokset vuokrasopimuksissa -1 620  
Tilikauden poistot -413 -77
Kirjanpito arvo 31.12.2020 209 2 241