Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

24. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin

2020 Liite Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvo
Lyhytaikaiset rahoitusvarat            
Myyntisaamiset 17   13 522   13 522 13 522
Rahavarat 18   8 035   8 035 8 035
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin     21 557   21 557 21 557
             
Lyhytaikaiset rahoitusvelat            
Lyhytaikaiset korolliset velat 21     1 110 1 110 1 110
Ostovelat 22     1 619 1 619 1 619
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin       2 729 2 729 2 729
             
2019 Liite Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat
Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvo
Lyhytaikaiset rahoitusvarat            
Myyntisaamiset 18   15 220   15 220 15 220
Rahavarat 19   3 381   3 381 3 381
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin   0 18 601 0 18 601 18 601
             
Lyhytaikaiset rahoitusvelat            
Lyhytaikaiset korolliset velat 22     539 539 539
Ostovelat 23     1 649 1 649 1 649
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin     0 2 188 2 188 2 188
             
Käyvän arvon hierarkia
Erät, jotka arvostetaan käypään arvoon, tai joista esitetään tilinpäätöksessä käypä arvo, on luokiteltu käyttäen käypien arvojen hierarkiaa, joka kuvastaa arvoja määritettäessä käytettävien syöttötietojen merkittävyyttä. Käypien arvojen hierarkia sisältää tasot 1-3. Taso 1: Täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla maikkinoilla. Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.