Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

11. Osakekohtainen tulos

1 000 € 2020 2019
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos (1 000 €) 13 567 7 715
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, osakeantioikaistu vertailukaudella (1 000 kpl) 274 628 235 295
Laimentamaton osakekohtainen tulos (€/osake) 0,05 0,03
     
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuntamisesta johtuva laimentava vaikutus.