Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

6. Poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2020 2019
Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin:    
Poistot kehittämismenoista -1 036  
Aineettomat hyödykkeet -12 -168
Vuokrasopimusten käyttöoikeus -413 -570
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
Rakennukset   -1
Koneet ja kalusto -212 -203
Koneet ja kalusto rahoitusleasing -57 -76
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 730 -1 018