Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

9. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2020 2019
Rahoitustuotot    
Rahoitustuotot lainoista ja muista saamisista 379 287
Muut rahoitustuotot 27 4
Kurssivoitot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista ja –veloista. 3 202 162
Rahoitustuotot yhteensä 3 608 453
     
Rahoituskulut    
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -343 -363
Argentiinan hyperinflaatio -114 -48
Muut rahoituskulut -133 -224
Kurssitappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista ja –veloista -5 744 -2 439
Rahoituskulut yhteensä -6 334 -3 074
     
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 726 -2 621