Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

1. Segmentti-informaatio

Tecnotree raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen ylin operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.
Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut, jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, tuotehallinnan, asiakaspalvelun ja -toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmentteihin, koska ne ovat luonteeltaan kiinteitä kuluja joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa segmenteille. Nämä kulut esitetään alla olevassa taulukossa kohdassa Muut segementit.
Tecnotree ei kohdista raportoinnissaan varoja toimintasegmenteille.
 
Toimintasegmentit 2020
1 000 €   Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut segmentit Konserni yhteensä
           
Liikevaihto (ulkoinen)   11 000 41 822   52 822
           
Segmentin tulos   3 928 26 970   30 898
Kohdistamattomat erät       -11 600 -11 600
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja*       19 298
Kertaluonteiset kulut**         -669
Liiketulos         18 629
           
Toimintasegmentit 2019
1 000 €   Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut
segmentit
Konserni yhteensä
           
Liikevaihto (ulkoinen)   14 873 32 118   46 991
          0
Segmentin tulos   6 971 14 900   21 871
Kohdistamattomat erät:       -8 913 -8 913
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja         12 958
Kertaluonteiset kulut         1 415
Liiketulos         14 373
           
Suomalaisilta asiakkailta saadut tuotot oli 522 tuhatta euroa (717) ja yhteensä kaikista muista maista 52 299 tuhatta euroa (46 990). Suomessa sijaitsevat pitkäaikaiset varat olivat tilinpäätöshetkellä 209 tuhatta euroa (290) ja yhteensä muissa maissa 7 112 tuhatta euroa (6 475).
 
*) Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja = Oikaistu liiketulos
**) Osakepalkkiokustannus 1 125 tuhatta euroa ja veronpalautus 456 tuhatta euroa
 
Tiedot merkittävimmistä asiakkaista
1 000 €   2020   2019  
    Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta
Asiakas 1, toimintasegmentti: Eurooppa & Amerikka 9 359 17,7 % 12 250 26,1 %
Asiakas 2, toimintasegmentti: MEA & APAC 30 861 58,4 % 25 339 53,9 %