Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

10. Tuloverot

1 000 € 2020 2019
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -272 -293
Ulkomailla maksetut lähdeverot -2 242 -2 887
Lähdeverojaksotuksen muutos (liite 23) 624 -407
Aikaisempien tilikausien verot 10 -22
Muut välittömät verot -448 -437
Tuloverot yhteensä -2 328 -4 047
     
Verokantatäsmäytys
Tuloslaskelman verokulun ja konsernin emoyhtiön yhteisöverokannalla (2020 ja 2019: 20,0 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma on esitetty alla.
1 000 € 2020 2019
Tulos ennen veroja 15 902 11 752
     
Verot laskettuna kotimaan verokannalla -3 180 -2 350
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat -772 580
Vähennyskelvottomat menot ja verovapaat tulot 3 232 1 041
Lähdeverot -1 618 -3 295
Aikaisempien tilikausien verot 10 -22
Verot tuloslaskelmassa -2 328 -4 047