Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

8. Tutkimus- ja kehittämismenot

1 000 € 2020 2019
Tilikauden tuotekehityskulut ennen tuotekehityskulujen aktivointia -7 030 -6 234
Tuotekehityskulujen aktivointi 3 403 2 947
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden tuotekehityskulut -3 627 -3 287
     
Tuloslaskelmaan kirjatut tuotekehityskulut suhteessa liikevaihtoon 6,9 % 7,0 %
Tuloslaskelmaan kirjatut tuotekehityskulut suhteessa kokonaiskuluihin 13,0 % 9,6 %
 
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Uusien tuotteiden kehittämismenot aktivoidaan IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin edellytysten täyttyessä ja poistetaan kyseisten tuotteiden taloudellisena vaikutusaikana. Tuotekehityskustannuksia seurataan Tecnotreessä projekteittain ja yrityksen johto päättää kunkin projektin kustannusten aktivoinnista aina erikseen. Aktivoitavan projektin täytyy olla luonteeltaan sellainen, että se hyödyttää jatkossa useita eri asiakkaita, sen sisällöstä, tavoitteista ja aikataulusta tulee olla kirjallinen kuvaus sekä siitä tulee olla kannattavuuslaskelma. IFRS-kriteerit täyttävien tuotekehittämismenojen aktivointi aloitetaan siitä lähtien, kun tuotteen toiminnalliset vaatimukset, tuotteistamis-, testaus- ja projektisuunnitelmat ovat valmiina ja hyväksytty sekä tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoitujen tuotekehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on kolme vuotta, jonka aikana ne kirjataan tasapoistoina kuluksi kaupallisen käytön alkamishetkestä. keskeneräiset aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumisten varalta vuosittain. Kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu hyödykkeen myynnistä ja/tai käytöstä syntyviin arvioituihin tuleviin kassavirtoihin.