Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden tulos: 13 574 7 705
Oikaisut tilikauden tulokseen:    
Poistot 1 730 1 018
Rahoitustuot ja kulut 2 726 2 621
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua 4 787 -2 434
Tuloverot 2 328 4 047
Käyttöpääoman muutos:    
Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) -8 629 -6 362
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 0 126
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 482 -211
Rahoitustuotot ja -kulut -3 170 -1 631
Maksetut verot -3 219 -3 820
Liiketoiminnan rahavirta 10 610 1 058
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3 534 -3 350
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -94 2 412
Investointien rahavirta -3 627 -939
     
Rahoituksen rahavirta    
Lainojen takaisinmaksut -1 845 -3 592
Osakeannista saadut maksut 125 2 909
Muut rahoituskulut   -8
Rahoituksen rahavirta -1 720 -692
     
Rahavarojen muutos 5 262 -573
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 3 381 4 158
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -609 -204
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 8 035 3 381