Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Liikevaihto 1, 2 52 821 46 991
       
Liiketoiminnan muut tuotot 3 948 1 647
       
Materiaalit ja palvelut 4 -2 747 -2 048
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 5 -18 239 -15 961
Poistot 6 -1 730 -1 018
Liiketoiminnan muut kulut 7 -12 425 -15 238
Liiketulos   18 629 14 373
       
Rahoitustuotot 9 3 608 453
Rahoituskulut 9 -6 334 -3 074
Tulos ennen veroja   15 902 11 752
       
Tuloverot 10 -2 328 -4 047
Tilikauden tulos   13 574 7 705
       
Tilikauden tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille   13 574 7 705
Määräysvallattomille osakkeenomistajille   7 -10
       
Tulos per osake, euroa 11 0,05 0,03
Osakkeiden lukumäärä (1000 kpl)   274 628 122 628
       
Konsernin laaja tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
       
Tilikauden tulos   13 574 7 705
       
Muut laajan tuloksen erät      
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi:      
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 20 -34 -10
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi   11 3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:      
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 23 -678 -777
Verot muuntoeroista 23 223 255
Kauden muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen   -478 -527
       
Tilikauden laaja tulos yhteensä   13 096 7 177
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille   13 106 7 187
Määräysvallattomille osakkeenomistajille   -10 -10