Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 € Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osakapääoma Yli- kurssi- rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Määräysvallat- tomien omis- tajien osuus Oma pääoma yhteensä
                   
Oma pääoma 1.1.2020 1 346 847 4 999 2 009 -10 963 5 187 3 433 200 3 633
                   
Tilikauden tulos           13 567 13 567 6 13 574
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen         -455 -182 -637   -637
Tilikauden laaja tulos yhteensä         -455 13 385 12 930 6 12 936
                   
Osakeanti     125     1 125 1 250   1 250
Osakeperusteiset maksut           2 077 2 077   2 077
Arvonkorotusrahasto       97     97   97
Argentiinan Hyperinflaatio           119 119   119
Muut muutokset       0   -182 -182 -21 -204
Oma pääoma yhteensä 31.12.2020 1 346 847 5 124 2 106 -11 418 21 710 19 722 185 19 907
                   
                   
Lisätietoja on esitetty liitteessä 19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot.
                   
1 000 € Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osake- pää- oma Yli- kurssi- rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Muunto- erot Voitto- varat Yhteensä Määräysvallat- tomien omis- tajien osuus Oma pääoma yhteensä
                   
Oma pääoma 1.1.2019 1 346 847 2 090 2 009 -10 442 -2 563 -6 713 211 -6 502
                   
Tilikauden tulos           7 715 7 715 -5 7 709
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen         -521 -54 -575   -575
Tilikauden laaja tulos yhteensä         -521 7 660 7 139 -5 7 134
                   
Osakeanti     2 909       2 909   2 909
Osakeantikulujen kirjaus           -139 -139   -139
Argentiinan Hyperinflaatio           52 52   52
Muut muutokset       7   177 184 -5 178
Oma pääoma yhteensä 31.12.2019 1 346 847 4 999 2 016 -10 963 5 187 3 432 200 3 633